geologie voor beginners

Wat is geologie?

Kennis van de aarde en alles wat zich in de ondergrond bevindt, is belangrijk voor de aanleg van wegen, viaducten, tunnels, de waterhuishouding, het beheer van de rivieren, dijken, duinen, de industrie, de bouw, etc. We kunnen niet zonder de delfstoffen, zoals zand, grind, gas, olie, steenkool, mineralen en ertsen. Allemaal onderwerpen waar een geoloog zich mee bezighoudt. Net zoals aardbevingen en de gevolgen ervan. In het nieuws zien we regelmatig berichten dat er een nieuwe vondst is gedaan van een fossiel of een andere ontdekking. Vaak zijn dit ook berichten waarbij de geologie een grote rol speelt.

Doel van deze website

Deze website is een korte introductie van alles wat we in het boek met de titel “Op ontdekkingsreis in de geologie” zullen bespreken. Het boek bevat de grondbeginselen van de aardwetenschappen. We gaan op een eenvoudige manier de vele basisonderdelen bespreken. Daarbij maken we gebruik van ruim 500 foto’s en 200 figuren. Op deze manier zullen we veel termen die in de wetenschap gebruikt worden, nader verklaren. Het niveau is laagdrempelig om iedereen die geïnteresseerd is in stenen, mineralen en fossielen een algemeen overzicht te geven. Wat we in het boek allemaal bespreken kun je lezen op de pagina

"Het boek". We concentreren ons hoofdzakelijk op Nederland maar natuurlijk moeten we voor een aantal onderwerpen ook over de grens naar onze buurlanden.

 


vulkanische afzetting, wingertsbergwand, Mendig, Eifel, Duitsland
Wingertsbergwand, Mendig, Eifel, Duitsland