geologie voor beginners

Wat is geologie?

Kennis van de aarde en alles wat zich in de ondergrond bevindt, is enorm belangrijk voor de aanleg van wegen, viaducten, tunnels, waterhuishouding, het beheer van de rivieren, dijken, duinen, de industrie, de bouw, etc. We kunnen niet zonder de delfstoffen zoals: zand, grind, gas, olie, steenkool, mineralen en ertsen. Allemaal onderdelen waar een geoloog een rol in speelt. Maar ook aardbevingen en de gevolgen ervan. In het dagelijks nieuws zien we regelmatig berichten dat er een nieuwe vondst is gegaan van een fossiel of een andere ontdekking. Vaak zijn dit ook berichten waarbij de geologie een grote rol speelt.

Doel van deze website

Op deze website nemen we je mee op ontdekkingsreis in de geologie.Het is een korte samenvatting ter inleiding van een nieuw boek die als titel zal krijgen: Op ontdekkingsreis in de geologie. Op dit moment wordt hier nog hard aan gewerkt. Het is de planning om het boek in 2019 uit te brengen. Het boek bevat de grondbeginselen van de aardwetenschappen. We zullen diverse onderdelen bespreken op een zeer eenvoudige manier en we maken daarbij kennis met de termen die in de wetenschap gebruikt worden. Het niveau is laagdrempelig om iedereen die geïnteresseerd is in stenen, mineralen en fossielen een algemeen overzicht te geven. Wat we in het boek allemaal bespreken kun je lezen op de pagina "Het boek". We concentreren ons hoofdzakelijk op Nederland maar natuurlijk moeten we voor een aantal onderwerpen ook over de grens naar onze buurlanden.


vulkanische afzetting, wingertsbergwand, Mendig, Eifel, Duitsland
Wingertsbergwand, Mendig, Eifel, Duitsland